Brainberry-study

Study Aronia and cognitive fitness English

Aronia Berry Extract and Cognitive Fitness Study

November 29th, 2022

In this study the effect of the consumption of berry extract on cognitive health and the vascular function in the brain is researched. Interested to know more about this ongoing project or interested in joining this study as a participant? Read more below.

Brainberry-study

What does the study entail?

In this study men and women will follow an intervention and a control period of 6 weeks each in a random order divided by a period of 12 weeks. During the intervention and control period you will be ingesting one capsule daily.

First, you will come to the facility for a screening visit and if after this you are eligible to take part in the study, you will visit the university in total 4 times for diverse measurements. Various measurements will be carried out on your vessels, and information processing through the brain and physical functioning will be identified. The function of the blood vessels in the brain are measured through an MRI-scan.

A reimbursement of a total of €275,- will be handed out after completed participation. Besides, we will also reimburse possible travel costs (€ 0,19/km).

We are recruiting participants! We are looking for men and women:

 • 55 – 75 years of age
 • BMI = 25 – 35 (Click here to calculate your BMI.)

Are you interested or do you have any questions? Please contact s.ahles@maastrichtuniversity.nl or fill out the following form:  Brainberry-study

  Study Aronia and cognitive fitness Dutch

  Aronia Bessenextract en Cognitieve Gezondheid Studie

  25 november 2022

  In deze studie worden de effecten van de consumptie van een bessenextract op cognitieve gezondheid en het functioneren van de bloedvaten in de hersenen onderzocht. Geïnteresseerd om meer te weten over dit lopende project of bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan de studie als participant? Lees hieronder meer.

  Brainberry-study

  Wat houdt het onderzoek in?

  In deze studie zullen mannen en vrouwen in willekeurige volgorde een interventie en een controleprogramma volgen gedurende 6 weken, gescheiden door een periode van 12 weken. Gedurende de interventieperiode en de controleperiode neemt u elke dag een capsule in.

  Eerst komt u langs voor een vooronderzoek en als u geschikt bent komt u in totaal vier keer verspreid over 24 weken naar de universiteit voor diverse metingen. Er zullen verschillende metingen op uw bloedvaten worden verricht, en aspecten van de informatieverwerking door de hersenen en het lichamelijk functioneren worden in kaart gebracht. Het functioneren van de bloedvaten in de hersenen wordt gemeten met een MRI-scan.

  De vergoeding voor deelname bedraagt in totaal €275,-. Bovendien worden de gemaakte reiskosten vergoed (€ 0,19/km).

  We zoeken participanten! We zijn op zoek naar mannen en vrouwen:

  • 55 – 75 jaar oud
  • BMI = 25 – 35 (Klik hier om uw BMI te berekenen.)

  Heeft u interesse om deel te nemen aan de studie of zou u meer informatie willen? Stuur dan een mail naar s.ahles@maastrichtuniversity.nl of vul onderstaand formulier in!   ACE-study

   Study ACE English

   ACE Study

   November 24th, 2022

   In this study the effect of the consumption of berry extract on cognitive health and eye function is researched. Interested to know more about this ongoing project or interested in joining this study as a participant? Read more below.

   ACE-study

   What does the study entail?

   The study will last in total 18 weeks. During the intervention and control period you will be ingesting one capsule daily. First, you will visit the facility for a screening. If after this you are eligible, in the period of the following 18 weeks you will visit the university in total 4 times for diverse measurements.

   Various measurements concerning information processing through the brain and the function of your eyes will be carried out.

   A reimbursement of a total of €150,- will be handed out after completed participation. Besides, we will also reimburse possible travel costs (€ 0,19/km).

   We are recruiting participant! We are looking for men and women:

   • 18 – 35 years of age
   • Non smokers
   • BMI = 18 – 30 (Click here to calculate your BMI.)

   If you are interested in participating or would like more information, send a mail to sarah.rimmelzwaan@bioactor.com or fill out this form!    ACE-study

    Study ACE Dutch

    ACE Studie

    24 november 2022

    In deze studie worden de effecten van de consumptie van een bessenextract op cognitieve gezondheid en oogfunctie onderzocht. Geïnteresseerd om meer te weten over dit lopende project of bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan de studie als participant? Lees hieronder meer.

    ACE-study

    Wat houdt het onderzoek in?

    Het onderzoek duurt in totaal 18 weken. Gedurende de interventieperiode en de controleperiode, neemt u elke dag een capsule in. Eerst komt u langs voor een vooronderzoek en als u geschikt bent, komt u in totaal vier keer verspreid over 18 weken naar de universiteit voor diverse metingen.

    Er zullen verchillende metingen voor de informatieverwerkig door de hersenen en de functie van uw ogen worden uitgevoerd.

    De vergoeding voor deelname bedraagt in totaal €150,-. Bovendien worden de gemaakte reiskosten vergoed (€ 0,19/km).

    We zoeken participanten! We zijn op zoek naar mannen en vrouwen:

    • 18 – 35 jaar oud
    • Niet-roker
    • BMI = 18 – 30 (Klik hier om uw BMI te berekenen.)

    Heeft u interesse om deel te nemen aan de studie of zou u meer informatie willen? Stuur dan een mail naar sarah.rimmelzwaan@bioactor.com of vul onderstaand formulier in!     Actiful-2study

     Study Actiful 2 Dutch

     Actiful 2 Studie

     24 november 2022

     In deze studie wordt het effect van gecombineerd sinaasappel en granaatappel extract op de fitheid van gezonde personen van middelbare leeftijd onderzocht. Geïnteresseerd om meer te weten over dit lopende project of bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan de studie als participant? Lees hieronder meer.

     Actiful-2study

     Wat wordt onderzocht?

     In dit onderzoek bekijken we of het dagelijks gebruik van een voedingssupplement met actieve stoffen uit sinaasappel en granaatappel, een gunstig effect heeft op de fitheid van gezonde proefpersonen van middelbare leeftijd. Het onderzoek wordt uitgevoerd op de onderzoekslocatie van de Universiteit Maastricht in Maastricht of Venlo (Villa Flora).

     Het onderzoek duurt ongeveer 14 weken, waarin u een testproduct of placebo inneemt voor 12 weken. U komt in totaal vijf keer naar Maastricht of Venlo. Eenmaal voor een screening, twee keer voor de testdagen en daarnaast nog twee keer kort voor het plaatsen van een beweegmeter (totale duur van ongeveer 6,5 uur). De volgende handelingen worden uitgevoerd:

     • U vult vragenlijsten in over uw gezondheid, fitheid, lichamelijke activiteit en kwaliteit van leven
     • U draagt tweemaal (gedurende 1 week) een beweegmeter
     • Er wordt bloed afgenomen
     • U gaat matig intensieve fietstesten uitvoeren
     • Verder kunt u ervoor kiezen om mee te doen aan de deelstudie, waarbij er tweemaal een spierbiopt wordt afgenomen (in Maastricht)

     Monark-Bike-for-Research

     Bij volledige deelname aan het onderzoek ontvangt u een vergoeding van €175,- en reiskostenvergoeding (+ €100,- voor de extra deelname aan het spierbiopt).

     We zoeken participanten! We zijn op zoek naar:

     • Gezonde volwassenen
     • 40 – 65 jaar oud
     • Niet-roker
     • Niet-actieve levensstijl
     • BMI = 25 – 29.9 (Klik hier om uw BMI te berekenen.)

     Heeft u interesse om deel te nemen aan de studie of zou u meer informatie willen? Stuur dan een mail naar maria.imperatrice@bioactor.com of vul onderstaand formulier in!      Actiful-2study

      Study Actiful 2 English

      Actiful 2 Study

      November 24th, 2022

      In this study the effect of orange and pomegranate extract on exercise capacity in middle-aged healthy individuals is researched. Interested to know more about this ongoing project or interested in joining this study as a participant? Read more below.

      Actiful-2study

      What is being researched?

      In this study, we examine whether the daily use of a dietary supplement containing active substances from orange and pomegranate has a beneficial effect on the exercise performance of healthy, middle-aged subjects. The research is being conducted at the research location of Maastricht University in Maastricht.

      The study lasts approximately 14 weeks, during which you take a test product or placebo for 12 weeks. You will come to Maastricht five times. Once for screening and four times for the testing days (total duration of approximately 6.5 hours).

      The following measurements will be performed:

      • questionnaires about your health, physical activity and quality of life;
      • blood is drawn;
      • you are going to wear an exercise meter twice (during 1 week) and perform moderately intense cycling tests.
      • Optionally: You can also choose to participate in the sub-study, in which a muscle biopsy is taken twice

      Monark-Bike-for-Research

      After completing the study, you will receive a reimbursement of €175 and travel expense (+ €100 for the extra participation in the muscle biopsy)

      We are recruiting participants! We are looking for:

      • Healthy adults
      • 40 – 65 years old
      • Non-smoker
      • Sedentary lifestyle
      • BMI = 25 to 29.9 (Click here to calculate you BMI)

      If you are interested in participating or would like more information, send a mail to maria.imperatrice@bioactor.com or fill out this form!